postheadericon Czym jest lokal komercyjny?

image Zanim podejmiemy decyzję o zainwestowaniu w wynajem lokalu użytkowego, należy przede wszystkim zapoznać się z przepisami prawnymi. Jasno określają one prawa i obowiązki obydwu stron – wynajmującego i najemcy. Kodeks cywilny zawiera wszystkie przepisy i reguluje sporządzenie umowy – jest ona dokumentem prawnym. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony – decyduje o tym wynajmujący. Lokal będący przedmiotem umowy musi spełnić warunki i wymogi do prowadzenia w nim określonej działalności gospodarczej. Nie może mieć też mieć żadnych wad prawnych i być przystosowany do pełnienia wyznaczonej funkcji. Najemca powinien sprawdzić stan techniczny lokalu i jeśli ma zastrzeżenia, zgłosić je właścicielowi. Rodzaj działalności, jaka ma być prowadzona w wynajmowanej nieruchomości musi być dokładnie określony a lokal musi być do niej przystosowany, również pod względem technicznym. Najważniejsze jest więc sporządzenie takiej umowy, która nie będzie pozostawiała wątpliwości co do warunków najmu i funkcji obiektu.Przedsiębiorcy myślący o inwestycji w mieszkania na wynajem, mogą również być zainteresowani tematem nieruchomości komercyjnych. Rynek ten rozwija się w dobrym tempie a specjaliści prognozują tendencje wzrostowe – może okazać się to więc idealny czas dla inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno lokalu komercyjnego to dopiero początek. Odpowiedni lokal musi być dostosowany do działalności jaka ma być w nim prowadzona w przyszłości. Czym właściwie jest lokal komercyjny i jakie są jego rodzaje? Najkrócej mówiąc, jest to każda nieruchomość lub jej część, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.
Lokalem komercyjnym będzie więc pomieszczenie lub powierzchnia biurowa, lokal sklepowy, produkcyjny lub przemysłowy, magazyn czy gabinet lekarski. Wszystkie te pomieszczenia muszą spełniać różne warunki określone prawnie, dostosowane do funkcji jaką mają pełnić. Lokale komercyjne mogą być wynajmowane, co daje inwestorowi korzyści finansowe. Inwestowanie w wynajem lokali komercyjnych może być niezwykle opłacalne.