postheadericon Służebność

Z posiadaniem nieruchomości mogą wiązać się pewne ograniczone rzeczowe prawa własności, które pomniejszają lub zwiększają prawa właściciela do danej nieruchomości. Jednym z takich ograniczonych praw rzeczowych jest służebność, która przyczynia się do ograniczenia praw właściciela nieruchomości obciążonej służebnością, ale tym samym może przyczynić się do zwiększenia wartości innej nieruchomości. Takim przykładem może być służebność drogi. Z jednej strony właściciel działki musi udostępnić jej pewną część innej osobie fizycznej będącej właścicielem innej nieruchomości, która bez zapewnienia tej służebności nie posiadała by możliwości dojazdu przez co wartość tej nieruchomości była by dużo mniejsza. Służebność gruntową można podzielić na służebność czynną oraz bierną. Służebność czynna polega właściwie na udostępnieniu własnej nieruchomości na rzecz innej osoby fizycznej, jest to np. służebność drogi, służebność czerpania wody itp. Służebność bierna polega na zaniechaniu pewnych działań przez właściciela danej nieruchomości np. na niesadzeniu drzewek przy granicy lub wznoszeniu budowy.