postheadericon Umowa najmu powierzchni biurowej

image Dobrze przygotowana umowa najmu powierzchni biurowej to podstawa udanej współpracy wynajmującego z najemcą. Poza tym, że jej zawartość określona jest prawnie, to odpowiednio opracowana powinna rozwiązywać spory i sytuacje konfliktowe. Oprócz informacji oczywistych, jak dane osobowe obu stron, czas obowiązywania umowy, wysokość czynszu i innych wymaganych opłat – umowa najmu powinna zawierać kilka innych, równie istotnych informacji. Jedna z nich jest zabezpieczenie najmu – najczęściej w formie kaucji. Jest to zabezpieczenie dla wynajmującego na wypadek spowodowania strat lub szkód w lokalu przez najemcę, lub w razie nie opłacania przez niego czynszu. Kwota kaucji i sposób jej przekazania także powinny zostać uwzględnione w umowie. Obie strony mogą również ustalić, kto będzie zobowiązany do opłacania ubezpieczenia lokalu od nieszczęśliwego wypadku (pożaru, powodzi itp.). Umowa musi być sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez obie strony. Profesjonalna umowa daje poczucie bezpieczeństwa zarówno wynajmującemu jak i najemcy.